0435149453

Điều hòa Panasonic | Máy Điều hòa Panasonic

  Điều hòa Panasonic Inverter
Máy Điều hòa Panasonic 10.000 BTU Inverter 1 chiều
Máy Điều hòa Panasonic 10.000 BTU Inverter 1 chiều,Điều hòa Panasonic Model CS-TS9PKH-8,Điều hòa Panasonic 10000 BTU tiết kiệm điện
Model:CS-TS9PKH-8
Công suất:10.000 BTU
Giá bán:10.000.000 VND
Máy Điều hòa Panasonic 12.000 BTU Inverter 1 chiều
Máy Điều hòa Panasonic 12.000 BTU  Inverter 1 chiều,Điều hòa nhiệt độ Panasonic 13000 BTU 1 chiều Inverter,Điều hòa Panasonic 13000 BTU 1 chiều tiết kiệm điện
Model:CS-TS12PKH-8
Công suất:13.000 BTU
Giá bán:12.100.000 VND
Máy Điều hòa Panasonic 18.000 BTU Inverter 1 chiều
Máy Điều hòa Panasonic 18.000 BTU Inverter 1 chiều,Điều hòa Panasonic 18000 BTU tiết kiệm điện,Điều hòa Panasonic  18000 BTU Inverter một chiều
Model:CS- TS18PKH
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:17.600.000 VND
Máy Điều hòa Panasonic 24.000 BTU Inverter 1 chiều
Máy Điều hòa Panasonic 24.000 BTU Inverter 1 chiều,Điều hòa Panasonic Inverter một chiều tiết kiệm điện,Điều hòa Panasonic 24000 BTU 1 chiều tiết kiệm điện
Model:CU-CS TS24PKH-8
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:23.500.000 VND
  Điều hòa Panasonic 2 chiều Sang Trọng
Máy Điều hòa Panasonic 9.000 BTU 2 chiều Eco - Ion
Máy Điều hòa Panasonic 9.000 BTU 2 chiều Eco - Ion,Điều hòa panasonic 9000 BTU 2 chiều,Dieu hoa panasonic 9000 BTU hai chiều
Model:CU/CS – A9PKH
Công suất:9.000BTU
Giá bán:10.700.000 VND
Máy Điều hòa Panasonic 12.000 BTU 2 chiều Eco- Ion
Máy Điều hòa Panasonic 12.000 BTU 2 chiều Eco- Ion,Máy lạnh Panasonic Model CU-CS-A12PKH 2 chiều thổi Ion âm,Điều hòa không khí Panasonic Model CU-CS-A12PKH 2 chiều
Model:CU/CS-A12PKH-8
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:12.900.000 VND
Máy Điều hòa Panasonic 18.000 BTU 2 chiều Eco - Ion
Máy Điều hòa Panasonic 18.000 BTU 2 chiều Eco - Ion,Máy lạnh Panasonic Model CS-CU-A18PKH  tạo Ion âm,Máy lạnh Panasonic CS-CU-A18PKH  18000BTU
Model:CS(CU)-A18PKH
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:20.200.000 VND
Máy Điều hòa Panasonic 24.000 BTU 2 chiều Eco - Ion
Máy Điều hòa Panasonic 24.000 BTU 2 chiều Eco - Ion,Điều hòa Panasonic  2 chiều loại sang trọng,Điều hòa Panasonic CS-CU A24PKH 24000 BTU
Model:CU-CS A24PKH-8
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:25.250.000 VND
  Điều hòa Panasonic 1 chiều tiêu chuẩn
Máy Điều hòa Panasonic 9.000BTU Standard 1 chiều
Máy Điều hòa Panasonic 9.000BTU Standard 1 chiều,Máy lạnh Panasonic 1 chiều 9000BTU,Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000BTU
Model:CS - KC9PKH-8/QKH-8
Công suất: 9.000 BTU
Giá bán:7.250.000 VND
Máy Điều hòa Panasonic 18.000 BTU Standard 1 chiều
Máy Điều hòa Panasonic 18.000 BTU  Standard 1 chiều,Điều hòa Panasonic 18000BTU 1 chiều,Máy lạnh Panasonic Model CS-KC18PKH loại Standard 1 chiều
Model:KC18PKH-8/QKH-8
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:14.200.000 VND
Máy Điều hòa Panasonic 12.000 BTU standard 1 chiều
Máy Điều hòa Panasonic 12.000 BTU standard 1 chiều,Điều hòa không khí Panasonic 12000BTU 1 chiều,Điều hòa Panasonic 12000 BTU 1 chiều
Model:CS-KC12PKH-8/QKH-8
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:9.200.000 VND
Máy Điều hòa Panasonic 24.000 BTU 1 chiều
Máy Điều hòa Panasonic 24.000 BTU 1 chiều,Điều hòa Panasonic 1 chiều loại tiêu chuẩn,Điều hòa Panasonic CS-CU KC24PKH 24000 BTU
Model:CS-CU KC24PKH-8/QKH-8
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:20.200.000 VND
Máy Điều hòa Panasonic 28.000 BTU 1 chiều loại tiêu chuẩn - Eco
Máy Điều hòa Panasonic 28.000 BTU 1 chiều loại tiêu chuẩn - Eco,Điều hòa Panasonic  1 chiều loại tiêu chuẩn,Điều hòa Panasonic CS-CU KC28PKH 28000 BTU
Model:CS-CU KC28PKH-8
Công suất:28.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
  Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter model: E12
Máy Điều hoà 2 chiều Inverter Panasonic - Ion
Máy Điều hoà 2 chiều Inverter Panasonic - Ion,Điều hòa Panasonic 2 chiều tiết kiệm điện,Điều hòa Panasonic E12PKH-8
Model:CS-CU E12PKH-8
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:14.600.000 VND
Máy Điều hoà 2 chiều Inverter Panasonic - Ion
Máy Điều hoà 2 chiều Inverter Panasonic - Ion,Điều hòa Panasonic 2 chiều tiết kiệm điện,Điều hòa Panasonic E9PKH
Model:CS-CU E9PKH-8
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:12.950.000 VND
  Điều hòa Panasonic 1 chiều sang trọng C
Máy Điều hòa Panasonic 9.000 BTU 1 chiều Ion - Eco
Máy Điều hòa Panasonic 9.000 BTU 1 chiều Ion - Eco,Máy lạng Panasonic 9000BTU thổi Ion âm,Điều hòa Panasonic deluxe 9000BTU
Model:CS-C9PKH-8
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:8.500.000 VND
Máy Điều hòa Panasonic 12.000 BTU 1 chiều Icon - Eco
Máy Điều hòa Panasonic 12.000 BTU  1 chiều Icon - Eco,Máy lạng Panasonic 12000BTU thổi Ion âm,Điều hòa Panasonic deluxe 12000BTU
Model:CS-C12PKH (CU-C12PKH)
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:11.350.000 VND
Máy Điều hòa Panasonic 24.000 BTU 1 chiều Ion - Eco
Máy Điều hòa Panasonic 24.000 BTU  1 chiều Ion - Eco,Điều hòa Panasonic 1 chiều sang trọng deluxe,Điều hòa Panasonic CS-CU C24PKH 24000 BTU
Model:CS-C24PKH (CU-C24PKH)
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:20.300.000 VND
Máy Điều hòa Panasonic 18.000 BTU 1 chiều Icon - Eco
Máy Điều hòa Panasonic 18.000 BTU 1 chiều Icon - Eco,Điều hòa Panasonic 1 chiều loại sang trọng,Điều hòa Panasonic CS-CU C18PKH 18000 BTU
Model:CU-CS C18PKH-8
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:16.400.000 VND
  Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter Dòng S9PKH-8
Tìm kiếm
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter E12PKH-8(model 2013-2014)

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXS35 Gas 410

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều inverter cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp
Dieu Hoa