slide-2 slide-3

Điều hòa -- > Điều hòa Gree

Điều hòa Gree

ĐIỀU HÒA GREE 9.000BTU 1 CHIỀU GWC09NA-K1NNB1C
Model:GWC09NA-K1NNB1C
Giá: 5.300.000 VNĐ
Công suất :9.000 BTU BTU
ĐIỀU HÒA GREE 12.000BTU 1 CHIỀU GWC12MA-K1NNC3A
Model:GWC12MA-K1NNC3A
Giá: 6.500.000 VNĐ
Công suất :12.000 BTU BTU
ĐIỀU HÒA GREE 18.000BTU 1 CHIỀU GWC18NC-K1NNB1A
Model:GWC18NC-K1NNB1A
Giá: 9.300.000 VNĐ
Công suất :18.000 BTU BTU
ĐIỀU HÒA GREE 24.000BTU 1 CHIỀU GWC24ND-K1NNB1A
Model:GWC24ND-K1NNB1A
Giá: 12.700.000 VNĐ
Công suất :24.000 BTU BTU

ĐIỀU HÒA GREE 9.000BTU 2 CHIỀU GWH09NA-K1NNB1C
Model:GWH09NA-K1NNB1C
Giá: 6.500.000 VNĐ
Công suất :9.000 BTU BTU
ĐIỀU HÒA GREE 12.000BTU 2 CHIỀU GWH12NB-K1NND3A
Model:GWH12NB-K1NND3A
Giá: 7.400.000 VNĐ
Công suất :12.000 BTU BTU
ĐIỀU HÒA GREE 18.000BTU 2 CHIỀU GWH18MC-K1NND3A
Model:GWH18MC-K1NND3A
Giá: 10.500.000 VNĐ
Công suất :18.000 BTU BTU
ĐIỀU HÒA GREE 24.000BTU 2 CHIỀU GWH24ND-K1NNB1A
Model:GWH24ND-K1NNB1A
Giá: 13.800.000 VNĐ
Công suất :24.000 BTU BTU