slide-2 slide-3

Điều hòa -- > Điều hòa Âm trần Daikin

Điều hòa Âm trần Daikin

Máy Điều âm trần Daikin 2 chiều 26.000 BTU
Model:FHYC71KVE9
Giá: ĐK dây 32 triệu VNĐ
Công suất :26,600 BTU
Máy Điều âm trần Daikin 2 chiều 36.000 BTU
Model:FHYC100KVE9
Giá: dây 39,900,000
Ko dây 40,900,000 VNĐ

Công suất :35.700 BTU
Máy Điều âm trần Daikin 2 chiều 45.000 BTU
Model:FHYC125KVE9
Giá: dây 43,700,000
Ko dây 44,700,000 VNĐ

Công suất :44.500 BTU
Máy Điều âm trần Daikin 2 chiều 50.000 BTU
Model:FHYC140KVE9
Giá: dây 47,500,000
Ko dây 48,500,000 VNĐ

Công suất :49.400 BTU

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 BTU 1 chiều FHC18PUV2V
Model:FHC18PUV2V
Giá: dây 21.5 triệu
Ko dây 22.5 triệu VNĐ

Công suất :18.000 BTU BTU
Điều hòa âm trần Daikin 24.000 BTU 1 chiều FHC24PUV2V
Model:FHC24PUV2V
Giá: dây 27,000,000
Ko dây 28,000,000 VNĐ

Công suất :24.000 BTU BTU
Điều hòa âm trần Daikin 30.000 BTU 1 chiều FHC30NUV1
Model:FHC30NUV1
Giá: dây 30,600,000
Ko dây 31,600,000 VNĐ

Công suất :30.000 BTU BTU
Điều hòa âm trần Daikin 36.000 BTU 1 chiều FHC36NUV1
Model:FHC36NUV1
Giá: dây 32,700,000
Ko dây 33,700,000 VNĐ

Công suất :36.000 BTU BTU
Điều hòa âm trần Daikin 42.000 BTU 1 chiều FHC42NUV1
Model:FHC42NUV1
Giá: dây 35,700,000
Ko dây 36,700,000 VNĐ

Công suất :42.000 BTU BTU
Điều hòa âm trần Daikin 48.000 BTU 1 chiều FHC48NUV1
Model:FHC48NUV1
Giá: dây 38,800,000
Ko dây 39,800,000 VNĐ

Công suất :48.000 BTU BTU

Điều hoà âm trần Daikin 1 chiều inverter 18.000 BTU FCQ50KVEA
Model:FCQ50KVEA
Giá: Liên hệ VNĐ
Công suất :18.000 BTU
Điều hoà âm trần Daikin 21.000 BTU 1 chiều inverter FCQ60KVE
Model:FCQ60KVE
Giá: Liên hệ VNĐ
Công suất :21,000 BTU
Điều hòa âm trần Daikin 21000 1 chiều inverter FCQ60KVEA
Model:FCQ71KVEA
Giá: Liên hệ VNĐ
Công suất :26,000 BTU
Điều hòa âm trần Daikin 26000 1 chiều inverter FCQ100KVEA
Model:FCQ100KVEA
Giá: DK dây: Liên hệ VNĐ
Công suất :36.000 BTU BTU
Điều hòa âm trần Daikin 42.500 1 chiều inverter FCQ125KVEA
Model:FCQ125KVEA
Giá: DK dây: Liên hệ VND VNĐ
Công suất :42.500 BTU
Điều hòa âm trần Daikin 48.000 1 chiều inverter FCQ140KVEA
Model:FCQ140KVEA
Giá: DK dây: Liên hệ VND VNĐ
Công suất :48.000 BTU