slide-2 slide-3

Điều hòa -- > Điều hòa Âm trần Daikin

Điều hòa Âm trần Daikin

Điều âm trần Daikin 2 chiều 26.000 BTU Ga R410A non-inverter FCQ71KAVEA/RQ71MV1
Model:FCQ71KAVEA/RQ71MV1
Giá: Liên hệ VNĐ
Công suất :26,600 BTU
Điều âm trần Daikin 2 chiều 36.000 BTU Ga R410A non-inverter FCQ100KAVEA/RQ100MY1
Model:FCQ100KAVEA/RQ100MY1
Giá: Liên hệ VNĐ
Công suất :35.700 BTU
Điều âm trần Daikin 2 chiều 45.000 BTU Ga R410A non-inverter FCQ125KAVEA/RQ125MY1
Model:FCQ125KAVEA/RQ125MY1
Giá: Liên hệ VNĐ
Công suất :44.500 BTU
Điều âm trần Daikin 2 chiều 50.000 BTU Ga R410A non-inverter FCQ140KAVEA/RQ140MY1
Model:FCQ140KAVEA/RQ140MY1
Giá: Liên hệ VNĐ
Công suất :49.400 BTU

Điều hòa âm trần Daikin 13.000 BTU 1 chiều FCNQ13MV1/RNQ13MV1
Model:FCNQ13MV1
Giá: 19.300.000 VNĐ
Công suất :24.000 BTU BTU
Điều hòa âm trần Daikin 18.000 BTU 1 chiều FCNQ18MV1/RNQ18MV19
Model:FCNQ18MV1
Giá: 24.300.000 VNĐ
Công suất :18.000 BTU BTU
Điều hòa âm trần Daikin 26.000 BTU 1 chiều FCNQ26MV1/RNQ26MV19
Model:FCNQ26MV1
Giá: 29.400.000 VNĐ
Công suất :24.000 BTU BTU
Điều hòa âm trần Daikin 30.000 BTU 1 chiều FCNQ30MV1/RNQ30MV19
Model:FCNQ30MV1
Giá: 32.400.000 VNĐ
Công suất :30.000 BTU BTU
Điều hòa âm trần Daikin 36.000 BTU 1 chiều FCNQ36MV1/RNQ36MY19
Model:FCNQ36MV1
Giá: 33.700.000 VNĐ
Công suất :36.000 BTU BTU
Điều hòa âm trần Daikin 42.000 BTU 1 chiều FCNQ42MV1/RNQ42MY19
Model:FCNQ42MV1
Giá: 38.500.000 VNĐ
Công suất :42.000 BTU BTU
Điều hòa âm trần Daikin 48.000 BTU 1 chiều FCNQ48MV1/RNQ48MY19
Model:FCNQ48MV1
Giá: 42.200.000 VNĐ
Công suất :48.000 BTU BTU

Điều hoà âm trần Daikin 1 chiều inverter 18.000 BTU FCQ50KVEA
Model:FCQ50KVEA
Giá: 30.100.000 VNĐ
Công suất :18.000 BTU
Điều hoà âm trần Daikin 21.000 BTU 1 chiều inverter FCQ60KVE
Model:FCQ60KVE
Giá: 37.200.000 VNĐ
Công suất :21,000 BTU
Điều hòa âm trần Daikin 24000 1 chiều inverter FCQ71KVEA
Model:FCQ71KVEA
Giá: 39.800.000 điều khiển dây VNĐ
Công suất :26,000 BTU
Điều hòa âm trần Daikin 36000 1 chiều inverter FCQ100KVEA
Model:FCQ100KVEA
Giá: 46.500.000 ĐK dây VNĐ
Công suất :36.000 BTU BTU
Điều hòa âm trần Daikin 42.500 1 chiều inverter FCQ125KVEA
Model:FCQ125KVEA
Giá: 49.800.000 Đặt hàng VNĐ
Công suất :42.500 BTU
Điều hòa âm trần Daikin 48.000 1 chiều inverter FCQ140KVEA
Model:FCQ140KVEA
Giá: 55.300.000 VNĐ
Công suất :48.000 BTU

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 BTU 2 chiều inverter FCQ50KAVEA/RZQS50AV1
Model:FCQ50KAVEA/RZQS50AV1
Giá: 33.200.000 ĐK dây VNĐ
Công suất :17.800 BTU BTU
Điều hòa âm trần Daikin 21.000 BTU 2 chiều inverter FCQ60KAVEA/RZQS60AV1
Model:FCQ60KAVEA/RZQS60AV1
Giá: 40,300,000 ĐK dây VNĐ
Công suất :27.000 BTU BTU
Điều hòa âm trần Daikin 24.000 BTU 2 chiều inverter FCQ71KAVEA/RZQS71LV1
Model:FCQ71KAVEA/RZQS71LV1
Giá: 44.800.000 ĐK dây VNĐ
Công suất :36.000 BTU BTU
Điều hòa âm trần Daikin 36.000 BTU 2 chiều inverter FCQ100KAVEA/RZQS100LV1
Model:FCQ100KAVEA/RZQS100LV1
Giá: Liên hệ VNĐ
Công suất :45.000 BTU BTU
Điều hòa âm trần Daikin 45.000 BTU 2 chiều inverter FCQ125KAVEA/RZQS125LV1
Model:FCQ125KAVEA/RZQS125LV1
Giá: Liên hệ VNĐ
Công suất :50.000 BTU BTU