0435149453

Điều hòa Âm trần Daikin | Điều hòa Cassete Daikin

  Điều hòa Âm trần Daikin 2 chiều ga R22
Máy Điều âm trần Daikin 2 chiều 26.000 BTU
Máy Điều âm trần Daikin 2 chiều 26.000 BTU,Điều hòa âm trần 26000 Daikin hai chiều,Điều hoa Cassete Daikin 26000 BTU
Model:FHYC71KVE9
Công suất:26,600
Giá bán:dây 32,000,000/ DK không dây 33,000,000 VND VND
Máy Điều âm trần Daikin 2 chiều 36.000 BTU
Máy Điều âm trần Daikin 2 chiều 36.000 BTU,Điều hòa âm trần 36000 Daikin hai chiều,Điều hoa Cassete Daikin 36000 BTU
Model:FHYC100KVE9
Công suất:35.700
Giá bán:dây 39,900,000/ DK không dây 40,900,000 VND VND
Máy Điều âm trần Daikin 2 chiều 45.000 BTU
Máy Điều âm trần Daikin 2 chiều 45.000 BTU,Điều hòa âm trần 45000 Daikin hai chiều,Điều hoa Cassete Daikin 45000 BTU
Model:FHYC125KVE9
Công suất:44.500
Giá bán:dây 43,700,000/ DK không dây 44,700,000 VND VND
Máy Điều âm trần Daikin 2 chiều 50.000 BTU
Máy Điều âm trần Daikin 2 chiều 50.000 BTU,Điều hòa âm trần 50000 Daikin hai chiều,Điều hoa Cassete Daikin 50000 BTU
Model:FHYC140KVE9
Công suất:49.400
Giá bán:dây 47,500,000/ DK không dây 48,500,000 VND VND
  Điều hòa Âm trần Daikin 1 chiều ga R22
Điều hòa âm trần Daikin 18.000 BTU 1 chiều FHC18PUV2V
Điều hòa âm trần Daikin 18.000 BTU 1 chiều FHC18PUV2V,Điều hòa âm trần Daikin 18000 BTU 1 chiều,Điều hòa Daikin FHC18PUV2V
Model:FHC18PUV2V
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:dây 21,500,000/ DK không dây 22,500,000 VND VND
Điều hòa âm trần Daikin 24.000 BTU 1 chiều FHC24PUV2V
Điều hòa âm trần Daikin 24.000 BTU 1 chiều FHC24PUV2V,Điều hòa âm trần Daikin 24000 BTU 1 chiều,Điều hòa Daikin FHC24PUV2V
Model:FHC24PUV2V
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:dây 27,000,000/ DK không dây 28,000,000 VND VND
Điều hòa âm trần Daikin 30.000 BTU 1 chiều FHC30NUV1
Điều hòa âm trần Daikin 30.000 BTU 1 chiều FHC30NUV1,Điều hòa âm trần Daikin 30000 BTU 1 chiều,Điều hòa Daikin FHC30NUV1
Model:FHC30NUV1
Công suất:30.000 BTU
Giá bán:dây 28,600,000/ DK không dây 29,600,000 VND VND
Điều hòa âm trần Daikin 36.000 BTU 1 chiều FHC36NUV1
Điều hòa âm trần Daikin 36.000 BTU 1 chiều FHC36NUV1,Điều hòa âm trần Daikin 36000 BTU 1 chiều,Điều hòa Daikin FHC36NUV1
Model:FHC36NUV1
Công suất:36.000 BTU
Giá bán:dây 32,700,000/ DK không dây 33,700,000 VND VND
Điều hòa âm trần Daikin 42.000 BTU 1 chiều FHC42NUV1
Điều hòa âm trần Daikin 42.000 BTU 1 chiều FHC42NUV1,Điều hòa âm trần Daikin 42000 BTU 1 chiều,Điều hòa Daikin FHC42NUV1
Model:FHC42NUV1
Công suất:42.000 BTU
Giá bán:dây 35,700,000/ DK không dây 36,700,000 VND VND
Điều hòa âm trần Daikin 48.000 BTU 1 chiều FHC48NUV1
Điều hòa âm trần Daikin 48.000 BTU 1 chiều FHC48NUV1,Điều hòa âm trần Daikin 48000 BTU 1 chiều,Điều hòa Daikin FHC48NUV1
Model:FHC48NUV1
Công suất:48.000 BTU
Giá bán:dây 38,800,000/ DK không dây 39,800,000 VND VND
  Điều hòa âm trần Daikin Inverter 1 chiều
Điều hoà âm trần Daikin 1 chiều inverter 18.000 BTU FCQ50KVEA
Điều hoà âm trần Daikin 1 chiều inverter 18.000 BTU FCQ50KVEA,FCQ50KVEA,Daikin 18000 1 chiều inverter
Model:FCQ50KVEA
Công suất:18.000
Giá bán:DK dây: Liên hệ VND
Điều hoà âm trần Daikin 21.000 BTU 1 chiều inverter FCQ60KVE
Điều hoà âm trần Daikin 21.000 BTU 1 chiều inverter FCQ60KVE,FCQ60KVE,Daikin 21000 BTU inverter âm trần
Model:FCQ60KVE
Công suất:21,000
Giá bán:DK dây Liên hệ VND
Điều hòa âm trần Daikin 21000 1 chiều inverter FCQ60KVEA
Điều hòa âm trần Daikin 21000 1 chiều inverter FCQ60KVEA,Điều hòa âm trần 26000 Daikin,FCQ71KVEA Daikin
Model:FCQ71KVEA
Công suất:26,000
Giá bán:DK dây: Liên hệ VND
Điều hòa âm trần Daikin 26000 1 chiều inverter FCQ100KVEA
Điều hòa âm trần Daikin 26000 1 chiều inverter FCQ100KVEA,Điều hòa âm trần Daikin 36000 BTU 1 chiều,Điều hòa Daikin FCQ100KVEA
Model:FCQ100KVEA
Công suất:36.000 BTU
Giá bán:DK dây: Liên hệ VND
Điều hòa âm trần Daikin 42.500 1 chiều inverter FCQ125KVEA
Điều hòa âm trần Daikin 42.500 1 chiều inverter FCQ125KVEA , Daikin 42.500 BTU,Daikin FCQ125KVEA
Model:FCQ125KVEA
Công suất:42.500
Giá bán:DK dây: Liên hệ VND VND
Điều hòa âm trần Daikin 48.000 1 chiều inverter FCQ140KVEA
Điều hòa âm trần Daikin 48.000 1 chiều inverter FCQ140KVEA , Daikin 48.000 BTU,Daikin FCQ140KVEA
Model:FCQ140KVEA
Công suất:48.000
Giá bán:DK dây: Liên hệ VND VND
  Điều hoà âm trần 2 chiều inverter
Tìm kiếm
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter E12MKH-8(model 2012)

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXS35EVMA Gas 410

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp